Γεώργιος Στρέιτ | Απομνημονεύματα (Ημερολόγιον-Αρχείον) - Μέρος Α'

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ

€15.90
Write a Review
Adding to cart… The item has been added

Θα το βρείτε μόνο στο www.grecobooks.com

Το "Αρχείον-Ημερολόγιον" του Γεωργίου Στρέιτ είναι, ίσως, το απόλυτο τεκμήριο αναφοράς στα παρασκήνια της εισόδου της Ελλάδος στον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο και του συνακόλουθου Εθνικού Διχασμού. 

Ο διακεκριμένος επιστήμονας και πολιτικός Γεώργιος Στρέιτ αναδείχθηκε σε θεματοφύλακα της εθνικής εξωτερικής πολιτικής μέχρι το ξέσπασμα του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. Το 1914, ανέλαβε το Υπουργείο των Εξωτερικών, με κοινή συναίνεση του πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου και του Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αυτός υπήρξε ο εισηγητής της πολιτικής της αυστηρής ουδετερότητας έναντι των δύο συνασπισμών, την οποία υποστήριξε με επιχειρήματα και ήθος, θεμελίωση στην στρατιωτική λογική, απαίτηση για αξιόπιστες εγγυήσεις και πειστικά ανταλλάγματα.

Το Ημερολόγιο του Γεωργίου Στρέιτ διαιρείται σε δύο μέρη. Το Πρώτο Μέρος καλύπτει την περίοδο από την έκρηξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου μέχρι την 31 Αυγούστου 1914. Η αξία του είναι ανεκτίμητη: τόσο ως πρωτογενές ιστοριογραφικό τεκμήριο, όσο και ως απόδειξη θεσμικού και προσωπικού ήθους σε στιγμές μεγάλων εθνικών προκλήσεων.

Πρόλογος: Παναγιώτης Πιπινέλης

Γεώργιος Στρέιτ | Απομνημονεύματα - Μέρος Α'. Εκδόσεις Ελληνική Πρωτοπορία, 2018. SBN: I978-618-83820-9-1

Videos Hide Videos Show Videos